twitter facebook


srdg

Weerbaarheidstraining

Bewust worden van lichaamstaal? Hierop leren anticiperen? Effectief communiceren?

Deze training bestaat uit een aantal dagdelen (afhankelijk van de doelstelling; bijvoorbeeld 8 dagdelen van 3 uur, bij voorkeur 1 x per week).

In deze dagen wordt heel expliciet ingegaan op verschillende situaties waarin mensen zich geblokkeerd voelen. Er worden (stressvolle) situaties in scene gezet en mensen worden gecoached om hier goed mee om te gaan (en daarmee voorbij hun blokkerende eerste reactie). De deelnemers kunnen heel concreet oefenen met wat ze die dag/week hebben meegemaakt en dit zorgt voor hele praktische handvatten om de gewenste veranderingen door te voeren.

Zelfverdediging is hier ook een onderdeel van; het wordt in deze trainingen ingezet om het lichaam sterker te maken en een weerbaarder gevoel te geven. Dit vertaalt zich ook weer in een meer weerbare geest. De weerbaarheid uit zich ook in de lichaamstaal. Hier wordt veel aandacht aan besteed.

Er wordt uitleg gegeven, ook over de psychische factoren die een bepaalde reactie te weeg kunnen brengen en ruimte gegeven aan de deelnemers om tot inzicht te komen over hun eigen beweegredenen voor bepaalde (ongewenste) reacties.

Aangezien het hier echt gaat om het intrainen van nieuwe (gewenste) reacties, is het nodig om deze training uit meerdere dagdelen te laten bestaan.

 

 

WEERBAARHEIDSTRAINING

Ben jij wel eens gepest?
Durf jij je mening te geven in een groep?
Durf jij op te komen voor een ander?
Kun jij je emoties uiten?
Begrijpen andere mensen jou?

Start: 23 januari 2013

bg